Không chỉ cho phép mua bán thông thường, trang web AthenaVShop.com còn áp dụng hệ thống điểm thưởng cho tất cả khách hàng đã đăng ký tài khoản. Để dễ nhớ và tạo tính đặc trưng, quy ước điểm được gọi là AP.

I. AP DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?

Bạn có thể sử dụng số AP hiện có trong tài khoản để giảm giá cho giỏ hàng. Tỷ lệ quy đổi: 1 AP = 1.000đ.

– Tại trang Giỏ hàng hoặc trang Thanh toán, bạn ấn vào “Áp dụng AP“, sau đó nhập số AP muốn sử dụng để giảm giá.

– Kiểm tra thông tin đơn hàng, bạn sẽ thấy tổng số tiền cần thanh toán đã bị trừ tương ứng với số AP mà bạn sử dụng. Ngoài ra, bạn cũng có thể huỷ bỏ nếu đổi ý không muốn sử dụng AP cho đơn hàng này nữa.

* Lưu ý: Sau khi huỷ bỏ áp dụng AP cho đơn hàng, nếu hệ thống chưa cập nhật số AP đã được khôi phục vào tổng số AP hiện có của bạn (tại trang Thanh toán), hãy thay đổi phương thức thanh toán để trang web tải lại hoặc quay lại trang Giỏ hàng.

2. CÁCH KIỂM TRA SỐ AP TRONG TÀI KHOẢN

Trỏ chuột đến biểu tượng Tài khoản nằm phía trên thanh Menu, sau đó ấn vào “AP của tôi“.

Tại đây bạn sẽ thấy số AP hiện có và lịch sử AP (nhận được / đã sử dụng) của mình.

3. LÀM SAO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC AP?

Bạn có thể nhận được AP thông qua các hình thức sau:

1. Nhận AP miễn phí

– Đăng ký tài khoản: Nhận 5 AP ngay sau khi tạo mới và kích hoạt tài khoản thành công.

– Đánh giá sản phẩm: Nhận 5 AP mỗi khi bạn đăng một nhận xét đánh giá về một sản phẩm đã mua.

* Chú ý: Hệ thống chỉ cho phép khách hàng đánh giá về sản phẩm sau khi đã mua sản phẩm đó. Đồng thời với mỗi sản phẩm, sau mỗi lần mua bạn chỉ được đánh giá 1 lần (có thể đánh giá tiếp nếu bạn mua thêm lần nữa). Nếu phát hiện có bất kì hành vi spam đánh giá nào, Athena VShop sẽ chặn người dùng đó không thể nhận AP trong tương lai, hoặc thậm chí xoá tài khoản nếu lạm dụng ở mức độ nghiêm trọng.

– Tham gia các chương trình tặng AP miễn phí của Athena VShop (sẽ được thông báo).

2. Nhận AP thông qua thanh toán

– Nhận AP mỗi khi hoàn thành một đơn hàng:

Sau khi đơn hàng của bạn chuyển sang trạng thái hoàn tất, bạn sẽ nhận được số AP dựa trên công thức sau:

[Số AP nhận được] =  [Tổng tiền hàng] – [Số tiền giảm giá (nếu có)]
50000

(Lấy giá trị phần nguyên của kết quả)

Ví dụ: Nếu đơn hàng của bạn có tổng giá trị các sản phẩm là 200.000đ và không áp dụng một hình thức giảm giá nào, sau khi đơn hàng hoàn tất bạn sẽ nhận được 4 AP. Nếu bạn áp dụng một hình thức giảm giá 10.000đ, lúc này số AP nhận được sẽ là 3.

– Nhận AP khi đơn hàng đạt ngưỡng thanh toán:

Trong trường hợp đơn hàng của bạn có tổng thanh toán từ 500.000đ trở lên, bạn sẽ được thưởng thêm 5 AP sau khi đơn hàng hoàn tất.

– Tặng kèm AP khi mua một số sản phẩm nhất định:

Một số sản phẩm trong cửa hàng có thể được tặng kèm AP sau khi mua (sẽ được thông báo).

4. MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC VỀ AP

– Bắt buộc phải đăng nhập để có thể nhận được hoặc sử dụng AP.

– Thời gian nhận được AP thông qua thanh toán: AP sẽ được tự động cộng vào tài khoản sau khi đơn hàng hoàn tất.

– Điều kiện để áp dụng AP khi thanh toán: Giỏ hàng phải đạt giá trị tối thiểu là 100.000đ; đồng thời không sử dụng Coupon.

– Với đơn hàng bị hoàn trả: AP nhận được thông qua thanh toán sẽ bị mất, AP đã sử dụng để giảm giá sẽ được khôi phục.

– Thời hạn sử dụng của AP: AP có thời hạn sử dụng là 90 ngày kể từ ngày nhận được.