Bên cạnh Coupon và tích luỹ AP, còn có một hình thức khác để bạn nhận được giảm giá hoàn toàn miễn phí, đó là tính năng Giới thiệu bạn bè! Hãy chia sẻ liên kết giới thiệu về Athena VShop cho bạn bè của bạn, và cả hai (bạn và người được giới thiệu) đều sẽ nhận được phần thưởng.

I. ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỚI THIỆU

1. Trỏ chuột đến biểu tượng Tài khoản nằm phía trên thanh Menu, sau đó ấn vào “Giới thiệu“.

2. Tại đây bạn có thể thấy số dư hiện tại trong tài khoản của mình. Để bắt đầu chia sẻ liên kết giới thiệu cho bạn bè, hãy ấn vào “Giới thiệu bạn bè ngay!“.

3. Chọn phương tiện để chia sẻ liên kết giới thiệu về Athena VShop, có thể chia sẻ thông qua Facebook, Twitter, WhatsApp hoặc email. Nếu chia sẻ qua email, bạn cần nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn chia sẻ.

4. Sau khi người được giới thiệu hoàn thành đơn hàng đầu tiên của mình trên Athena VShop, bạn sẽ nhận được “hoa hồng” tương đương với 5% số tiền mà người được giới thiệu đã thanh toán cho đơn hàng đó. Số tiền thưởng giới thiệu này được lưu giữ trong tài khoản của bạn, và sẽ được áp dụng tự động để giảm giá khi bạn thanh toán cho đơn hàng tiếp theo của mình.

II. ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU

1. Sử dụng liên kết chia sẻ của người giới thiệu để truy cập vào Athena VShop, đăng ký tài khoản mới và tạo đơn hàng.

2. Sử dụng Coupon theo kèm liên kết chia sẻ (gọi là Coupon giới thiệu) để nhận giảm giá 10% cho lần thanh toán đầu tiên của mình.

III. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

1. Đối với người giới thiệu

– Để sử dụng tính năng Giới thiệu bạn bè, bạn phải đăng nhập vào tài khoản của mình, đồng thời tài khoản của bạn phải từng có ít nhất một thanh toán trên Athena VShop.

– Điều kiện để nhận được tiền thưởng giới thiệu: Lần thanh toán đầu tiên của người được giới thiệu phải đạt tối thiểu 100.000đ, đồng thời người được giới thiệu phải sử dụng Coupon giới thiệu cho lần thanh toán này.

– Thời điểm nhận được tiền thưởng giới thiệu: Sau khi người được giới thiệu hoàn thành đơn hàng đầu tiên của mình.

– Tiền thưởng giới thiệu chỉ có thể được áp dụng để giảm giá cho đơn hàng có tổng giá trị đạt tối thiểu 100.000đ.

2. Đối với người được giới thiệu

– Để sử dụng Coupon giới thiệu, bạn phải là khách hàng mới (chưa từng tạo tài khoản trước đó).

– Coupon giới thiệu chỉ có thể được áp dụng cho đơn hàng có tổng giá trị đạt tối thiểu 100.000đ.

– Coupon giới thiệu chỉ dành cho lần thanh toán đầu tiên.