Chia sẻ một liên kết giới thiệu về Athena VShop cho bạn bè của bạn thông qua Facebook, Twitter, WhatsApp hoặc email. Sử dụng liên kết chia sẻ để mua hàng trên Athena VShop, người được giới thiệu sẽ nhận được một Coupon giảm giá 10% cho lần thanh toán đầu tiên. Đồng thời sau khi đơn hàng đầu tiên của người bạn đó hoàn tất, bạn cũng sẽ nhận được “hoa hồng” vào tài khoản của mình tương đương với 5% số tiền đã thanh toán cho đơn hàng đó.

Để hiểu rõ hơn về tính năng chia sẻ, vui lòng xem tại trang Giới thiệu bạn bè.

Xin mời đăng nhập

Bạn phải có một tài khoản để giới thiệu bạn bè.

Đăng nhập hoặc Đăng ký