Bạn không nhất thiết phải tạo tài khoản để mua hàng / đặt hàng trong Athena VShop. Tuy nhiên, sở hữu một tài khoản sẽ giúp bạn quản lý được lịch sử mua hàng, lưu lại các thông tin cá nhân cho lần mua hàng tiếp theo, tích luỹ AP để giảm giá khi thanh toán, … đồng thời có cơ hội trở thành Khách hàng ưu tiên hoặc Khách hàng thân thiết của Athena VShop

Để tạo mới một tài khoản, bạn ấn vào biểu tượng nằm phía trên thanh Menu. Khi khung đăng ký hiện ra, hãy điền địa chỉ email của bạn và mật khẩu cho tài khoản mà bạn muốn tạo.

Một thông báo yêu cầu xác thực sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã dùng để đăng ký tài khoản. Truy cập vào hộp thư đến, mở thông báo đó và click vào liên kết nhận được để hoàn tất việc kích hoạt tài khoản.

Từ trang quản lý tài khoản, bạn có thể xem đơn hàng mới, quản lý địa chỉ giao hàng và thanh toán, thay đổi mật khẩu và thông tin tài khoản.