Chào năm mới 2021: Trò chơi “Giải mã mê cung”

I. LUẬT CHƠI Trên đường tìm kiếm kho báu, người chơi – với tư cách nhà thám hiểm – cần phải vượt qua một mê cung. Rải rác trong mê cung là 20 cửa ải, mỗi cửa ải đều đã chuẩn bị sẵn một câu hỏi thách thức người chơi, và sẽ chỉ mở ra cho bạn đi tiếp nếu bạn trả lời chính xác câu hỏi của nó. Sau khi thoát khỏi mê cung, rực rỡ trước mắt bạn là năm bảo rương khác nhau. Tuy nhiên, trong số đó chỉ có hai rương chứa kho báu thật sự: một rương chứa kho báu Bạc, một rương chứa kho… Đọc thêm

Continue Reading

Chào năm mới 2021: Trò chơi “Thử thách thông minh”

I. LUẬT CHƠI Cho 8 câu hỏi: Câu 1: Một nhà thám hiểm đang tham quan một khu rừng thì bị lạc. Đường đi trong rừng rất ngoằn ngoèo phức tạp. Đến một vị trí ở giữa khu rừng, nhà thám hiểm nhìn thấy có ba tấm biển chỉ dẫn. Một tấm biển ghi rằng “Nhìn về phía bắc sẽ thấy lối ra”. Một tấm biển khác ghi “Nhìn về phía nam sẽ thấy lối ra”. Tấm biển còn lại thì ghi “Nhìn về phía tây sẽ thấy lối ra”. Vậy để thoát ra khỏi khu rừng, chắc chắn rằng khi đi tiếp nhà thám hiểm cần phải nhìn về… Đọc thêm

Continue Reading