Từ 27/4/2021, Athena VShop sẽ áp dụng quy định mới về giá trị đơn hàng tối thiểu, đồng thời có sự điều chỉnh về cách tính chi phí vận chuyển. Cụ thể như sau:

  • Điều kiện để một đơn hàng bất kì có thể được tiến hành thanh toán là giá trị giỏ hàng (chưa bao gồm khuyến mại và phí vận chuyển) phải đạt tối thiểu 50.000đ.
  • Với đơn hàng có tổng giá trị chưa đến 100.000đ, phí vận chuyển cố định là 25.000đ.

Những đơn hàng còn lại vẫn áp dụng biểu phí như cũ (tham khảo trong Chính sách vận chuyển).

Cảm ơn bạn đã ủng hộ Athena VShop trong thời gian qua!